Nezávislí Berouňáci


Beroun je moderní evropské město, které využívá výhod své lokality a bohaté historie a nabízí vynikající podmínky pro život v každém věku.

Beroun podporuje rozvoj podnikání a cestovního ruchu, jakožto dlouhodobě udržitelné zdroje příjmů a zaměřuje se na plynulé rozšiřování města v souladu se zajištěním potřebného zázemí a infrastruktury. Beroun podporuje všechny aktivní obyvatele v pořádání kulturních a sportovních akcí, které zvyšují úroveň společenského života.

Beroun je moderně řízené město, které poskytuje svým občanům a návštěvníkům prvotřídní služby a transparentní, srozumitelné a včasné informace. Hospodaření města je přiměřené, vyrovnané a stabilní, bez zbytečných rizik.

Obyvatelé Berouna jsou na své město právem hrdi.© Copyright 2010-2013 Nezávislí Berouňáci | Všechna práva vyhrazena
info@nezavisli-berounaci.cz