Základní škola VIA Beroun skvěle rozšíří školní nabídku nejen pro Berounsko

Základní škola VIA Beroun je nově vznikající škola v Berouně, která bude nabízet kvalitní česko-anglické vzdělávání. Anglický jazyk bude vyučován rodilými mluvčími ve výrazně vyšší hodinové dotaci již od první třídy. Śkola se bude zaměřovat na hodnotové vzdělávání, rozvoj dovedností potřebných pro život a aktivní schopnost aplikace naučených znalostí. “Každý má své silné stránky, proto budeme především rozvíjet individuální potenciál každého žáka. Chceme, aby škola naše žáky bavila, proto budou didaktické nástroje pedagogů pestré, vyučovaná témata dětem blízká a přistupovat k nim budeme přátelsky, s respektem,” prozrazuje ředitel školy Jiří Luka.

Nadace Tipsport jako zřizovatel školy chystá pro působení plně organizované základní školy a mateřské školy v areálu bývalé Tiby výstavbu nového, moderního areálu.  Do doby jejího otevření bude škola působit v pronajatých prostorách SOŠ a SOU Hlinky. Škola se tak bude rozjíždět postupně, v příštím školním roce se plánuje otevření dvou tříd a každý další rok přibude jedna první třída.

Ředitel školy Jiří Luka se aktivní práci s dětmi věnuje již od roku 1990, v roce 2004 mu bylo jako nejoblíbenějšímu učiteli České republiky uděleno prestižní profesní ocenění Zlatý Ámos. Před dvanácti lety stál u vzniku koncepce základní školy Open Gate manželů Kellnerových a v letech 2010 až 2019 zastával pozici ředitele této prestižní základní školy.

Více informací o výstavbě, výuce, stipendiích atd. budeme postupně přinášet.