Zdravý rozum zvítězil

Řeka Berounka už nebude díky novému zákonu, který byl ve zrychleném jednání na návrh Jany Krutákové ze STAN přijat, vedena jako splavnitelná. Pro budoucí generace tak bude zachráněna krásná krajinu v jejím povodí. Nebude se tak bagrovat dno řeky od Berouna do Radotína, nebude vybudováno deset plavebních komor, nebude se zvyšovat jez v Karlštejně a stavět další dva jezy, s čímž projekty v zásuvkách některých ministerských úředníků počítaly. Stará řeka, jak se Berounka nazývá, tak zůstane nejen vodáckou perlou České republiky. Určitě nejen Nezávislí Berouňáci děkují!