Nový kruhák na křižovatce Plzeňská – Košťálkova

Středočeský kraj informoval, že v příštím roce bude pokračovat rekonstrukce ulice Plzeňská směrem ke Královu Dvoru. Na křižovatce s Košťálkovou ulicí vznikne kruhový objezd, opravena bude Plzeňská až k dalšímu novému kruhovému objezdu Na Knížecí. V Králově Dvoře se pak rozsáhlá oprava týká i Jungmannovy ulice směrem k Zahořanům. Náklady stavebních prací, které dosahují více než 164,4 milionu korun, budou financovány za pomoci evropských peněz (IROP) a z národních zdrojů.