Nový kruhák na křižovatce Plzeňská - Košťálkova

Středočeský kraj informoval, že v příštím roce bude pokračovat…