Vyjádření Josefa Štěpánka

Bezmála před týdnem jsem podal rezignaci na funkci zastupitele města Beroun. Dnes vzala městská rada mou rezignaci na vědomí.

Už když začala probíhat povolební vyjednávání, ozvaly se hlasy, že by byl tento krok zradou na voličích, kteří mě (nás) volili. Tomu pocitu rozumím, a proto bych se rád pokusil svůj krok lépe vysvětlit.

Ještě před tím mi ale dovolte, prosím, poděkovat za podporu, kterou jsem já osobně i naše hnutí získali. Moc si jí vážím a děkuji za ní.

K rezignaci mě vedly dva důvody – jeden byl osobní – v době vrcholící předvolební kampaně mi těžce onemocněl otec, o kterého jsem se staral, a proto jsem měl výrazně omezenou možnost podílet se na celé kampani a potom i povolebních vyjednáváních. Táta bohužel před několika dny zemřel.

Druhý důvod souvisel s následující úvahou – do letošních komunálních voleb jsem vstupoval s ambicí podpořit jako zastupitel našeho kandidáta, který bude ochoten ujmout se některé uvolněné funkce na radnici (starosta, případně místostarosta). Volby ovšem dopadly tak, že nikdo z nás pěti zvolených zastupitelů se kvůli svým profesím nemůže věnovat práci na úřadě na plný úvazek.

Myslím, že každý zvolený zastupitel má právo se rozhodnout, v jakém rozsahu se bude práci pro město věnovat. Někdo „jen“ jako zastupitel, někdo navíc jako radní a někdo i jako uvolněný starosta nebo místostarosta. Dušan Tomčo, kterému pozice zastupitele unikla jen o pár hlasů a stal se tedy naším prvním náhradníkem, je z nás jediný, kdo je ochoten se o takovou funkci ucházet. Pokud by volby dopadly jinak a Dušan by se do zastupitelstva dostal rovnou, k tomuto kroku bych určitě nepřistoupil. Žádné takové úvahy nebyly ani před tím, než jsme se dozvěděli, jak volby dopadly. Je skvělé, že naše hnutí získalo ve volbách takovou podporu, ale v případě, že by nikdo z nás nebyl ochoten si jít na úřad „sednout“, nebyla by tato podpora v určitém smyslu zúročena – naprostá většina práce je totiž právě na starostovi a místostarostech.

V tuto chvíli není jisté, jak přesně bude výsledná koalice vypadat. Není ani jisté, jestli Dušan uvolněnou pozici získá, ale pevně doufám, že můj krok k tomu napomůže a celá situace se zklidní a stabilizuje.

 

Upřímně to přeji vám i sobě. Děkuji.

 

Pepa Štěpánek