Tiskové prohlášení zvolených zastupitelů města Beroun za Nezávislé Berouňáky k důvodům odstoupení od Dohody o berounské koalici ze dne 19. 10. 2018

O víkendu se na sociálních sítích, ale nejen tam, objevila řada poněkud zavádějících, a především jednostranných pohledů na odstoupení Nezávislých Berouňáků (dále také jen NB) od dříve oznámené rámcové dohody o berounské koalici.

S ohledem na skutečnost, že realita je jiná, považujeme za nutné se blíže vyjádřit k důvodům, které nás k uvedenému kroku vedly. Nezávislí Berouňáci, coby jednoznačný vítěz komunálních voleb v Berouně, v mnoha složitých jednáních projevili konstruktivní vůli se dohodnout a udělali mnoho velkorysých ústupků a kompromisů, a to za jediným účelem: aby mohlo být ustaveno stabilní nové vedení města Beroun. V tomto kontextu za největší náš ústupek považujeme, že jsme přenechali post starosty koaličnímu partnerovi (ČSSD).

Bohužel se spolupráce se zástupci Beroun sobě a Lepším Berounem ukázala jako dlouhodobě neudržitelná, a to ještě před dosažením finální dohody o principech koaliční spolupráce a programových prioritách. Naši koaliční partneři samozřejmě přesně vědí, v jakých záležitostech a proč nedošlo ke shodě. Naše oficiální výpověď tedy mohla být (a byla) strohá a formální. Bohužel však ze strany zástupců Berouna sobě dochází k překrucování faktů a účelově zkreslené interpretaci, proto chceme veřejnost informovat o našem pohledu. Jako zcela jasné a konkrétní důvody pro odstoupení od předmětné dohody uvádíme následující:

  1. Politicky nelogické a zbytečné navýšení počtu místostarostů. Ač jsme si jako vítěz voleb uměli představit nerovnoměrné rozdělení gescí na městském úřadě, tedy situaci, kdy Nezávislí Berouňáci budou mít politickou odpovědnost za méně gescí než Beroun sobě (Beroun sobě 5 gescí, Nezávislí Berouňáci 4 gesce), přišli zástupci Beroun sobě v rozporu se zveřejněným textem rámcové koaliční dohody ze dne 19. 10. 2018 s požadavkem, že chtějí mít dva místostarosty (a NB jen jednoho). Jedním měl být K. Machart, druhým M. Veselý. Důvodem tohoto požadavku byla dle slov zástupců BS potřeba finanční motivace pro jejich zvoleného zástupce, aby mohl zodpovědně pracovat pro naše město (odměna pro radního prý není dostačující).
  2. Nedohoda ohledně rozdělení gescí a související požadavek Beroun sobě na restrukturalizaci odborů na Městském      úřadě. Zástupci Beroun sobě měli opakovaně požadavky na nevhodné rozdělení gescí a s tím související nedůvodnou restrukturalizaci   odborů městského úřadu (některé odbory chtěli štěpit, jiné slučovat). S tímto jsme odmítli souhlasit, protože by to mohlo způsobit nestabilitu úřadu a mohlo by to zvýšit osobní náklady na radnici. Tento závěr navíc podtrhuje i riziko hrozícího střetu zájmů budoucích radních za Beroun sobě – Kamila Macharta a Ing. Martina Veselého, pokud by byl jejich návrh realizován v praxi. Střet zájmů spatřujeme v tom, že trvali na takových kompetencích ve veřejné funkci, které byly z velké části doposud předmětem jejich osobní podnikatelské činnosti.
  3. Nepřijatelnost osoby Jiřího Míky coby radního. Během posledních dnů začaly v berounské veřejnosti rezonovat pro nás nové informace ohledně osoby lídra Lepšího Berouna – p. Jiřího Míky a jeho minulosti, pro které se stal pan Míka pro Nezávislé Berouňáky nepřijatelným a nedůvěryhodným coby radní města Beroun. Tyto skutečnosti nechceme v této chvíli blíže komentovat, zástupce ostatních partnerů bývalé koalice jsme s nimi již seznámili.
  4. Nespokojenost našich voličů. V neposlední řadě musíme zmínit ještě jednu skutečnost. Naši voliči často kontaktovali naše zvolené zastupitele a vyjadřovali rozčarování nad tím, že se NB spojili s osobou Kamila Macharta, o němž se v nedávné době 2x psalo v Královodvorském zpravodaji, že se před lety z pozice místostarosty aktivně podílel (na rozdíl od většiny ostatních zastupitelů města) na vyvedení pozemků z majetku obce Králův Dvůr do akciové společnosti a to za pro obec velmi nevýhodných podmínek. O této cause jsme věděli již při uzavírání koaliční dohody, takže není relevantním důvodem pro její vypovězení, nicméně reakce našich voličů je pro nás velmi důležitá a uvádíme zde tuto skutečnost pro dokreslení celé situace. Články, za jejichž obsah a pravdivost nenesou NB odpovědnost, najdete na odkazech:

https://www.kraluv-dvur.cz/assets/File.ashx?id_org=7294&id_dokumenty=102656

https://www.kraluv-dvur.cz/assets/File.ashx?id_org=7294&id_dokumenty=102742

 

V Berouně 28.10.2018

Tomčo Dušan

Táborská Kateřina

Chlumská Eva

Chocová Olga

Šillerová Klára