Dopravě odlehčí jen nová komunikace

Zácpy, fronty, nervozita. Naše město dlouhodobě souží přeplněné silnice a veškeré problémy, které z nich plynou. Řešení je podle lídra Nezávislých Berouňáků Dušana Tomča jediné – postavit novou komunikaci.

 

Beroun trápí průjezdnost. Jak ji zásadně vylepšit?

Plynulost cesty naším městem komplikuje řada faktorů, které se mění během dne, týdne i roku. Postupné zavádění nejrůznějších dílčích opatření sice přináší drobná zlepšení, ale neřeší dopravní situaci jako takovou.

Existuje ale jedna zásadní možnost. Výstavba jižní paralelní komunikace, která by odlehčila dopravě ve chvílích, kdy dálnice „nejede“ a zároveň umožnila automobilovou dopravu ve městě rozmělnit.

Návrh na výstavbu takové komunikace v Berouně není nový, ale postupně se mění. Víme, že je možné ho v dohledné době uskutečnit.

 

Každý, kdo někdy přejížděl most přes Berounku ví, jak přetížený je. Nebylo by řešením postavit ještě další most?

Určitě, nový most je součástí výstavby jižní paralelní komunikace, o které jsem mluvil v předchozí odpovědi.

 

Zatímco autobusové nádraží už novou tvář získalo, na vlakovém jsou opravy v plném proudu. Co můžou Nezávislí Berouňáci udělat pro to, aby stanice a její okolí vypadalo „k světu“?

Oprava berounského vlakového nádraží je v gesci Správy železniční dopravní cesty. Proto je pro nás komunikace s touto společností zásadní. Musíme řešit práce, které na tuto rekonstrukci navazují.

 

V současnosti se hodně mluví o konceptu tzv. chytrého města. Dotknou se inovace také dopravy a jejího řízení? 

Ano a není to jen v seřízení semaforů a výstavbě kruhových objezdů. My se nad dopravní situací v Berouně zamýšlíme koncepčně. To znamená, že chceme, aby na sebe jednotlivé kroky a inovace v čase navazovaly.

Chytré město znamená hlavně to, že aktuální informace o dopravě budou dostupné pro všechny občany v reálném čase. Jako možnost řešení se nabízí jednoduchá aplikace v mobilních telefonech. Ta by ukázala stav dopravy, případně rovnou nabídla alternativy dojezdu, výjezdu nebo průjezdu městem. Podobnou službu by mělo poskytovat také dopravní značení, především na dálnici.