Investice potřebují pečlivou přípravu, říká Simona Boldi

Získat peníze z nejrůznějších dotačních programů rozhodně není snadné. Nezávislí Berouňáci ale mají s investicemi a jejich zajištěním bohaté zkušenosti. Na to, co by se v této oblasti mělo stát v nejbližších letech, jsme se zeptali Simony Boldi.

Dotace už dnes znějí skoro jako zakázané slovo. Velká spousta projektů by se však bez nich neobešla. Můžete popsat obecný plán pro jejich úspěšné čerpání v příštích měsících a letech?

Určitě platí, že štěstí přeje připraveným. Na konci programového období 2014-2020 bude na státní úrovni velký tlak na dočerpání peněz. Je potřeba zahájit přípravnou fázi u všech investičních projektů, které budou sloužit berounským občanům.

Když je vypsána výzva na konkrétní téma, je již pozdě. Studie, projektové dokumentace včetně rozpočtů, územní i stavební povolení musejí být připraveny „v šuplíku“. V „pohotovosti“ také musí být projektový tým, který bude zpracovávat žádosti, studie proveditelnosti a kompletovat včasné předložení všech žádostí. Bude to boj s časem.

Můžete prozradit obrysy některých projektů pro Beroun, do nichž by bylo možné v příštích čtyřech letech investovat?

Určitě se budeme soustředit na rozpracované projekty, které chceme dotáhnout do konce. Týkají se zejména škol a školek, vyřešení dopravní situace na Wagnerově náměstí a jiných dopravních akcí, které v Berouně pomohou k plynulosti provozu a průjezdnosti. Hlavně jižního obchvat s přemostěním Berounky bude mimořádnou výzvou.

Také nám všem bude záležet na akcích, které vedou k aktivnímu trávení volného času. Když se zpětně podívám například na dopravní hřiště u Berounky, kolik už udělalo radosti a jak slouží řadu let rodinám s dětmi, bude pěkné přidat k řece další podobné projekty, které rozšíří nabídku.

Nedílnou součástí je vybudování nových parků a plácků. Nesmíme zapomínat na životní prostředí, problematiku povodní, sucha, s odborníky připravovat studie k využití krajiny. Samozřejmě jsou před námi plány týkající se sociálního bydlení či bydlení pro seniory.

Co můžeme zmínit v oblasti vzdělávání nebo kultury?

„Měkké“ projekty sice nejsou investiční, ale slouží celé společnosti. Nedílnou součástí je spolupráce s partnerskými městy Berouna v oblastech sdílení zkušeností, co se týče práce s mládeží a podobně. Nedávno jsem absolvovala unikátní koncert v Goslaru, kde se sešli nejlepší mladí hudebníci z celého Německa. Zkušený dirigent připravil repertoár hodný profesionální filharmonie. Celý sál aplaudoval ve stoje. Bylo to náramná zkušenost.

Budete na přípravě nejrůznějších dotačních možností spolupracovat s konkrétními spolky, kluby, zájmovými kroužky apod.? Proč je případně taková spolupráce užitečná?

Záleží, jakých projektů se to bude týkat. Pokud se podaří sehnat finanční prostředky na vybudování nové multifunkční haly, které bude sloužit sportovním i kulturním účelům, bude jistě potřeba řešit s kluby otázky, které se týkají zejména hraní ligových soutěží, tribun atd.

Město také dlouhodobě spolupracuje s poskytovali sociálních služeb a neziskovými organizacemi. Jeden z prvních projektů financovaných ze zdrojů EU bylo Komunitní centrum v Berouně. U něj vidím potenciál k rozšíření spolupráce.

Máme také zpracovaný Strategický plán rozvoje města Beroun na období 2018-2030, v němž nechybějí plány na rozvoj kultury, sportu a volnočasových aktivit.

Zapomínat nesmíme ani na rozvoj cestovního ruchu se zaměřením na celý region Berounsko.