Nezávislí Berouňáci


Dvakrát do roka zavítají do Berouna stovky hrnčířů a za nimi desetitisíce lidí na tradiční hrnčířské a řemeslné trhy. Nyní dostalo město ke svému 750. výročí dárek v podobě Muzea berounské keramiky. Naleznete jej přímo v centru města, v jedné z nejstarších ulic, která si ještě uchovává kouzlo dávných časů.

Ve čtvrtek 26. února se slavnostního otevření muzea spojeného s vernisáží výstavy Renesance – volné repliky keramiky a skla pánů Vladimíra Izbického a Václava Vlasáka zúčastnilo přes sto hostů a návštěvníků. Nechyběli zástupci města, řada významných berounských osobností a samozřejmě ani zakladatel a pořadatel hrnčířských a řemeslných trhů v Berouně, pan Vladimír Izbický s rodinou a řadou přátel.

 

Program byl zahájen u hořících pochodní v protilehlé zahradě svařeným vínem a medovinou. Po krátkém proslovu, ve kterém starostka města poděkovala všem, kteří se zasloužili o realizaci celého projektu, následovalo slavnostní přestřižení pásky, které pomohly odpočítat všechny přítomné děti. Atmosféru stylově obohatil renesanční hudbou Historický hudební soubor Musica vagantium. A pak už se všichni přesunuli do muzea, kde mohli obdivovat krásné, netradiční a ryze berounské expozice, které vzdávají hold místní hrnčířské historii.

 

Pevně věřím, že se práce dlouhé řady lidí vyplatí a naše nové muzeum se stane atraktivním zdrojem informací, zábavy a inspirace. Přála bych si, aby si sem nacházeli cestu děti ze škol, družin i mateřinek, stejně jako z uměleckých škol, ale také naši občané a návštěvníci Berouna,“ říká berounská starostka Šárka Endrlová.

 

Cesta k otevření nového muzea nebyla vůbec jednoduchá, ale vyplatila se! Začala se psát již v roce 2011, kdy město Beroun poprvé vyjádřilo svůj zájem o opuštěnou stavbu v Zámečnické ulici. Historický dvoupodlažní dům postavený v polovině 19. století se pak podařilo bezúplatně získat od Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových v létě roku 2013. Součástí převodu byla i zahrada obklopená kamennou zdí. Následně začal boj o dotaci, ze které by mohl být objekt opraven. Veškeré snažení bylo korunováno úspěchem a městu se podařilo na rekonstrukci domu i přilehlé zahrady v Zámečnické ulici získat evropskou dotaci ve výši takřka 8 milionů korun a samo financovalo vybudování muzeum částkou 3,1 milionů korun.

Na začátku všeho byl sen pana Izbického, který mne přišel požádat, jestli bych jeho nápad nepodpořila a nezkusila sehnat nějaký ten „barák“. A jak už to často bývá, náhoda a správné načasování napomohly k získání objektu a pak už to bylo o dlouhé řadě nadšených a činorodých lidí, kteří napnuli své síly a nepřestali, dokud se vše nepodařilo dotáhnout do konce. Všem patří velký dík a já mám velkou radost, že jsem s nimi se všemi mohla spolupracovat.“ řekla berounská starostka Šárka Endrlová.

 

Zakladatel a pořadatel Vladimír Izbický dodal: „Na tom, že by si nálezy berounské keramiky z období renesance zasloužily větší pozornost, se shodla řada badatelů, počínaje profesorem obchodní akademie a archivářem muzea v Berouně Karlem Kazdou, který žil v letech 1889 až 1947. O tom, že by mohlo vzniknout muzeum berounské keramiky se jim ani možná nesnilo. Přesto se sen splnil a Beroun takové muzeum má. Poděkování patří zastupitelům města v čele se starostkou Šárkou Endrlovou, ale i berounské veřejnosti. Ti všichni si uvědomili, že nálezy berounské keramiky jsou zcela ojedinělým historickým specifikem města Berouna.

Na návštěvníky čeká nejen stálá expozice, ale i krátkodobé výstavy. V muzeu i přilehlé zahradě se budou konat kulturní a společenské akce i přednášky, v keramické dílně pak workshopy. Aktuální dění v muzeu můžete sledovat na facebooku muzea. Muzeum má otevřeno denně, kromě pondělí, vždy od 10 do 17 hodin a neleznete jej v Zámečnické ulici číslo 14.


© Copyright 2010-2014 Nezávislí Berouňáci | Všechna práva vyhrazena
info@nezavisli-berounaci.cz